Підтримати
ОРІЄНТИРИ СУСПІЛЬНОГО ПОСТУПУ

Дискусії з питань економічного розвитку України

Дискусії з питань економічного розвитку України

На початку другого десятиліття незалежності України Фонд активно залучав вітчизняних вчених, економістів, представників органів державної влади та іноземних інституцій до формування моделі економічного розвитку України, її інтеграції у європейську та світову економіки, фокусуючись на тому, що модель розвитку української економіки має враховувати її національні особливості та геополітичні фактори. 

Проведено низку круглих  столів та  наукових дискусій, в яких поряд з  Головою Фонду Богданом ГУБСЬКИМ брали участь ПРОВІДНІ ВЧЕНІ, серед них:  

 • Борис ПАТОН, академік НАНУ,  президент НАН України;
 • Анатолій ГАЛЬЧИНСЬКИЙ, доктор економічних наук, професор;
 • Валерій  ГЕЄЦЬ, академік НАНУ, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ;
 • Дмитро ЛУК’ЯНЕНКО, доктор економічних наук, професор; 
 • Валерій  МАТВІЄНКО, доктор філософських наук, політолог, дійсний член Міжнародної академії інформатики; 
 • Ігор МІТЮКОВ, міністр фінансів України (1997-2001)
 • Олексій ОНИЩЕНКО, академік НАНУ, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
 • Юрій ПАХОМОВ, академік НАНУ, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ; 
 • Сергій  ПИРОЖКО́В, академік НАНУ;
 • Валерій СМОЛІЙ,  академік НАНУ, директор Інституту історії України НАН України;
 • Олександр СОРОКІН, заслужений економіст України;
 • Мирослав ПОПОВИЧ, філософ, академік НАНУ, директор Інституту філософії їм. Г.Сковороди НАНУ.
 1. Грудень 2000 року:  круглий стіл на тему «Національна програма забезпечення безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України». Матеріали видані окремою брошурою.
 2. 2000 рік:  у співпраці з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень НАН України було виконано наукову роботу «Інформація і політика: Нова парадигма відносин».
 3. Лютий 2001 року:  круглий стіл «Концепція і модель економічного розвитку для України». Матеріали наукової дискусії опубліковані в лютому 2001 року. 
 4. Квітень 2001 року: за участі Академії державного управління при президентові України проведено міжнародний круглий стіл «Державне управління в перехідних суспільствах в умовах глобалізації». Матеріали заходу видані окремою брошурою.
 5. Травень 2001 року: наукова дискусія «Актуальні проблеми і напрямки бюджетної політики України» за участі вчених-економістів, представників уряду, банківської сфери, виробничників. Матеріали дискусії опубліковані окремою брошурою.

«”Вашингтонський консенсус” по-українськи». “День” № 24, 7 лютого 2001 року.

“Хороший управленец – универсальный управленец”. “День” № 73, 21 квітня 2001 року.

“Творимо бюджет економічного зростання”. “Президентський вісник” № 24, 16 червня 2001 року.

“Інтелект, власність, закон”. “Демократична Україна” № 38, 27 березня 2001 року.

м