Підтримати

Про Фонд: місія та цілі

Про Фонд: місія та цілі

Мета

ГО Фонд Богдана Губського “Україна – ХХI століття” заснований у 2000 році під назвою «Фонд інтелектуальної співпраці “Україна – ХХI століття” як незалежна громадська організація з метою широкого залучення творчих сил, інтелектуального потенціалу українського суспільства до розв’язання нагальних завдань, які постали перед незалежною Україною на порозі ХХІ століття.

Місія

Фонд покликаний сприяти культурно-освітньому відродженню України та її гармонічній інтеграції у світове співтовариство вільних, процвітаючих та демократичних  націй. Рушійною силою глобальних перетворень у гуманітарній сфері Фонд вважає освітній та культурний розвиток дітей та юнацтва – стратегічного потенціалу країни та майбутніх архітекторів позитивних змін у державі.

Ми переконані, що ініціативи культурної дипломатії, культурне взаємозбагачення та взаємопроникнення допомагає віднайти те, що об’єднує покоління, народи та світ, є прямою дорогою міжнаціонального порозуміння, утвердження толерантності та динамічного суспільного розвитку.

Напрямки діяльності

  • Культурна дипломатія як важливий чинник  культурної репрезентації української держави на міжнародній арені;
  • Євроатлантична інтеграція, партнерська участь України у світовому розвитку;
  • Гармонійний розвиток особистості та її духовне збагачення.

Пріоритетні напрямами діяльності Фонду гармонізуються з Цілями Сталого Розвитку ООН щодо забезпечення доступу до якісної освіти (ціль № 4) та міжнародній співпраці/партнерству заради стійкого розвитку (ціль №17).

Форми діяльності фонду:
  • Пошук та повернення в Україну історичних пам’яток, культурних цінностей, що були невідомі і тривалий час перебували поза межами України;
  • Проведення інноваційних історичних міжнародних музейних виставок, їх популяризація в аудіо, відео та кіно контентах, друкованій продукції, поштових марках, тощо;
  • Пошук, атрибуція та реставрація  унікальних  та знакових артефактів з історії України;
  • Підтримка книговидавничої діяльності;
  • Універсіади, олімпіади, конкурси та творчі змагання серед учнівської та студентської молоді;
  • Ініціативи щодо психосоціальної допомоги дітям, постраждалим у результаті збройного конфлікту на Сході України та соціальної адаптації переселенців з окупованих територій.
м