Підтримати
СТВОРЕННЯ ТА ВИДАННЯ ПИСЕМНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

«Створення та видання писемної “Історії української культури”»

«Створення та видання писемної “Історії української культури”»

Чільне місце серед культурологічних проєктів національного масштабу посідає унікальна праця – «Історія української культури»,  перше і досі єдине такої глибини  видання в Україні, створене у співпраці Національної академії наук України та Фонду Богдана Губського «Україна –  ХХІ століття». 

5 томів у 9-ти книгах, понад 9300 сторінок тексту та ілюстрацій! Всю багатовікову історію нашої самобутньої культури від найдавніших часів до ХХІ століття тут подано системно, в контексті розвитку слов’янської, європейської та світової цивілізації. 

Понад сто найбільш авторитетних науковців на чолі з тодішнім президентом Національної академії наук України Борисом Патоном спільно з Фондом «Україна –  ХХІ століття» працювали над виданням протягом 13-ти років.  «Історія української культури» визнана в Україні найкращою книгою 2001 року.

Ідея створення фундаментальної праці з історії української культури зародилася в Національній академії наук наприкінці 80-х — на початку 90-х років XX століття на хвилі національного піднесення і відродження гуманітарних наук в Україні.

Ухвалюючи в 1991 р. постанову про підготовку цього видання, Президія НАН України зазначала, що створення такої праці набуває першорядного значення в умовах національно-культурного відродження українського народу. 

Фонд  став потужним двигуном, який підтримав поступальний рух цього проєкту НАН України та  брав безпосередню участь у виданні.
Б. Губський увійшов до головної редколегії «Історії української культури». 

У передмові, що відкриває перший том «Історії української культури», редколегія назвала Фонд «Україна –  ХХІ століття» серед тих структур, які ставлять за мету відродження національних культурних традицій, в одному ряду з Фондом культури, українсько-американським фондом «Відродження», відомими меценатами із західної української діаспори – Петром Яциком з Канади, Олексою Воскобійником, подружжям Даниленків зі США та ін.  

  • Том 1 «Історія української культури»: «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДАВНЬОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ», 2001 рік, видавництво «Наукова думка». Головний редактор: директор Інституту археології НАН України, академік НАНУ Петро Толочко. Охоплює історичний період  від кам’яного віку до пізнього середньовіччя.

Основний зміст першого тому становлять 11 розділів, в яких докладно висвітлюються походження культури і процес культурогенезу на теренах України, культура її населення часів пізнього палеоліту, неоліту та енеоліту, бронзової доби, античних держав Північного Причорномор’я, давніх слов’ян, Київської Русі. Усі розділи ілюструються великою кількістю кольорових і чорно-білих фотографій і малюнків.

  • Том 2 «Історія української культури»: «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА XIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТЬ», 2001 рік, видавництво «Наукова думка». Головний редактор: директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, академік НАНУ Ярослав Ісаєвич.

У грудні 2001 року відбулася презентація перших двох томів видання «Історія української культури», яке визнано «Книгою року».

  • Том 3 «Історія української культури»: «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVII – XVIII СТОЛІТЬ», 2003 рік, видавництво «Наукова думка». Головний редактор: директор Інституту історії України НАН України, академік НАНУ Валерій Смолій.
  • Том 4 у двох книгах «Історія української культури»: «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХIХ СТОЛІТТЯ», 2005–2008 рр., видавництво «Наукова думка». Головний редактор: академік НАНУ Ганна Скрипник.
  1. Українська культура першої половини ХIХ століття. Том 4. Книга 1 (2008).
  2. Українська культура першої половини ХIХ століття. Том 4. Книга 2 (2005).
  1. Українська культура ХХ – початку ХХI століть. Том 5. Книга 1 (2011).
  2. Українська культура ХХ – початку ХХI століть. Том 5. Книга 2 (2011).
  3. Українська культура ХХ – початку ХХI століть. Культура та розвиток науки та технологій в Україні. Том 5. Книга 3 (2012).
  4. Українська культура ХХ – початку ХХI століть. Проблеми функціонування, збереження і розвитку культури в Україні. Том 5. Книга 4 (2013).

Окрім організаційно-фінансової та творчої допомоги у творенні багатокнижжя, Фонд доклав значних зусиль для його промоції. 

Сотні комплектів «Історії української культури» було передано Фондом Богдана Губського  у дар університетським,  шкільним, міським, районним та сільським бібліотекам, подаровано як нагороди учням та студентам – переможцям організованих Фондом творчих конкурсів.

«…Духовність – це основа розвитку держави, запорука її майбутніх успіхів з опорою на головні національні риси – освіченість, гуманізм, працелюбність наших людей… Наша мета – розкрити на конкретному матеріалі неперервність вільнолюбних традицій українства, його досвід боротьби за незалежність»,

–  такими словами охарактеризував участь Фонду у виданні п’ятитомника Богдан Губський.

“З КОГОРТИ СЛАВЕТНИХ”. “Культура і життя” № 33-34, 8 грудня 2001 року.

“Книги, яких ще не було”. “Село і люди”, № 51, грудень 2001 року.

“Є ПЕРШІ ДВА ТОМИ”. “Урядовий кур’єр” № 227, 6 грудня 2001 року.

м