Підтримати
РЕСТАВРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ РЕЛІКВІЙ ТА УНІКАЛЬНИХ АРТЕФАКТІВ

Реставрація знамена XVIII ст. із зображенням Національного герба – козака з мушкетом

Реставрація знамена XVIII ст. із зображенням Національного герба – козака з мушкетом

У 2009 році Фонд Богдана Губського успішно реалізував реставраційний проєкт, який забезпечив збереження для наступних поколінь українців козацького прапора XVIII ст. із зображенням Національного герба – козака з мушкетом – з колекції Національного музею історії України. Сотенне знамено Лубенського полку –  єдина пам’ятка цього типу (зі 170-ти українських козацьких полкових та сотенних прапорів XVIII ст.), що збереглася до наших днів у багатомільйонній державній частині Музейного фонду України. 

Реставрація пам’ятки здійснена фахівцями Національного науково-дослідного реставраційного центру України упродовж 2009 року. 

Презентація відреставрованого знамена відбулася у День національного прапора – 23 серпня 2009 року. Після складного процесу відновлення прапор дотепер перебуває у постійній експозиції Національного музею історії України у м. Києві.

Знамено виготовлене у середині XVIII ст. згідно з приписами гетьманського ордера від 8 березня 1755 р. Цим ордером гетьман Кирило Розумовський зобов’язував надалі в усіх десяти полках Гетьманщини виготовляти сотенні знамена із зображенням Національного герба – козака з мушкетом. 

Сотенному клейноду судилася непроста доля: з кінця ХІХ ст. знамено зберігалося у Церковно-археологічному музеї при Київській духовній академії.  Перед Другою світовою війною прапор зберігався у музейних збірках Києва, звідки його 1941 р. було евакуйовано до м. Уфи. До столиці України прапор повернувся 1947 р. 

Знамено козацьке, розміром 161×110 см, виготовлене з блакитного шовку  технікою двостороннього живопису на тканині. З лицевого боку пам’ятки у барочному картуші зображено Національний герб – козака з мушкетом. Картуш обрамлено арматурою – симетричною композицією з гармат, литавр, сурм, порохівниць, гарматних ядер, прапорів, булави та бунчука. У центрі зворотного боку прапора (до реставрації) зображено руку, що виходить з хмари й тримає золотий хрест, в оточенні двох янголів. Під хрестом – релігійний текст. 

Пам’ятка пережила дві реставрації: у другій половині ХІХ та у 60-х роках ХХ століть. Запобіжні руйнації заходи були виконані із застосуванням тогочасних технологій. Однак з часом відбулася деструкція клею, внаслідок чого тканина пам’ятки почала відставати та осипатись. Експонувати твір стало неможливо через загрозу відшарування та втрати фрагментів фарбового шару. Окрім того, через накладену дублюючу основу фактично 80% зворотного боку знамена було закрито і позбавлено можливості огляду. На початку ХХІ ст. знамено знову потребувало негайної реставрації.

Під час реставрації вдалося зробити наукове відкриття. Виявлено та графічно відтворено первісне зображення зі зворотного боку знамена: рука, що тримає булаву (пернач?) – герб Лубенського полку, розміщений в оздобленому арматурою картуші. Вперше за чверть тисячоліття знамено відкрило нам одну зі своїх таємниць. Жодне з попередніх історичних досліджень, які були опубліковані упродовж останніх 100 років, не згадує  про двошаровий «малярський дубль»: первісну основу, на якій зображувався пернач (булава?), та пізніше малярське нашарування хреста.  

Таким чином, козацьке знамено XVIII ст. з Національним гербом – козаком з мушкетом – збагатилося документальними відомостями, які доповнюють сторінки історії нашої країни. 

м