Підтримати
ВИДАННЯ

Соціально-економічна література

Соціально-економічна література

З метою акумулювання та поширення передового досвіду українських та європейських науковців у галузях  соціального та економічного розвитку країни на цю тематику було видано  низку книжок: посібників, монографій, матеріалів круглих столів, дискусій та ін. 

На початку другого десятиліття незалежності України Фонд  активно залучав вітчизняних учених, економістів, представників органів державної влади та іноземних інституцій до формування моделі економічного розвитку України, її інтеграції у європейську та світову економіки. В рамках акумулювання цього досвіду були видані:

 • перший  в Україні навчальний посібник «Прогностика» (українською та російською  мовами) В. Матвієнка (березень, 2001 рік); 
 • книжка «Соціальні технології» (укр. та рос. мовами) (2001 рік);
 • брошура «Матеріали наукових дискусій “Концепція і моделі економічного розвитку для України”» (2001 рік);
 • брошура «Proceedings of an Academic Discussion „A Concept and Model of Economic Development for Ukraine”» (укр. та англ. мовами) (2001 рік);
 • збірка  «Матеріали засідання міжнародного круглого столу „Державне управління перехідних суспільств в умовах глобалізації”/ Proceedings of the International Round Table Sitting “State Management of Transitional Societies Under Globalization”»  (укр. та англ. мовами) (2001 рік);
 • збірка «Матеріали наукової дискусії „Актуальні проблеми і напрямки бюджетної політики України”/  Proceedings of the Academic Discussion “Pressing Problems and Trends of Ukraine’s Budget Policy”»  (укр. та англ. мовами)  (2001 рік);
 • книжка «Правова база інтелектуальної власності „Проблеми законодавчого забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні”/ “Problems of Legal Protection of Intellectual Property in Ukraine”» (укр. та англ. мовами)  (2001 рік);
 • збірка «Матеріали круглого столу „Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України”» (2001рік);
 • монографія «Україна – Росія: проблеми економічної взаємодії» (2001 рік);
 • брошура «Ukraine – USA: Economic Cooperation in Context of Globalization» (2001 рік);
 • науковий посібник «Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України» (2003 рік);
 • збірка  «Матеріали інтелектуального  форуму України» (2003 рік).

“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ МОЖЕТ СОЗДАТЬ ФУНДАМЕНТ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИИ В БЮДЖЕТ”. “Рабочая газета” 16 листопада 2001 року

м